Przejście do sekcji:

VII sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/19/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtow Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr VII/20/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr VII/21/2007 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej
Uchwała Nr VII/22/2007 xzmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr VII/23/2007 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Górsku