Przejście do sekcji:

XXV sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXV/202/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na 2006 rok
Uchwała Nr XXV/203/2005 w sprawie zaciagniecia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Toruniu
Uchwała Nr XXV/204/2005 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała nr XXV/205/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Toruń