Przejście do sekcji:

XXII sesja Rady Gminy - 6 lipca 2005r.

Uchwała nr XXII/188/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok