Przejście do sekcji:

XXI sesja Rady Gminy - 7 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXI/186/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Uchwała Nr XXI/187/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/90/2003 z dnia 5 grudnia 2003. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy