Przejście do sekcji:

XX sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr XX/178/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zławieś Wielka
Uchwała nr XX/179/2005 w sprawie uznania debu szypułkowego za pomnik przyrody
Uchwała nr XX/180/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego
Uchwała nr XX/181/2005 w sprawie zmian w uchwale Nr XI/97/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2004r. w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zławies Wielka na lata 2004 - 2013
Uchwała nr XX/182/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała nr XX/183/2005 w sprawie zmian w uchwale XVIII/147/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przyjecia do realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego
Uchwała nr XX/184/2005 w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/145/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie przyjecia do realizacji w latach 2005 i 2006 zadania pod nazwa "Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w Toporzysku - Czarnowie
Uchwała Nr XX/185/2005 w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/146/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie przyjecia do realizacji zadania pn. Budowa drogi gminnej Siemoń - Rzeczkowo