Przejście do sekcji:

XXVIII sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2006r.

Uchwała nr XXVIII/214/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXVIII/215/2006 w sprawie ustalenia szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXVIII/216/2006 w sprawie zaciagniecia i zabezpieczenia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Uchwała Nr XXVIII/217/2006 w sprawie zabezpieczenia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Uchwała Nr XXVIII/218/2006 w sprawie zabezpieczenia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Uchwała Nr XXVIII/219/2006 w sprawie zabezpieczenia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Uchwała Nr XXVIII/220/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok