Przejście do sekcji:

I sesja Rady Gminy - 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I)1)2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr I)2)2006 w sprawie wyboru wiceprzewodnicząecgo Rady Gminy