Przejście do sekcji:

XXXI sesja Rady Gminy - 26 października 2006r.

Uchwała Nr XXXI)233)2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej
Uchwała Nr XXXI)234)2006 w sprawie ustalenia szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXXI0235)2006 zmieniająca uchwałę Nr XXV)202)2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok