Przejście do sekcji:

XXX sesja rady Gminy - 27 września 2006r.

Uchwała Nr XXX)230)2006 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestyrzennego Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXX)231)2006 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka dla budowy osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Górsk
Uchwała Nr XXX)232)2006 zmieniająca uchwałę Nr XXV)202)2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok