Przejście do sekcji:

XXIX Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2006r.

Uchwała Nr XXIX/222/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r.w sprawie podziału gminy na obwody głosowania