Przejście do sekcji:

XXIX Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA Nr XXIX/229/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006 roku Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/202/2005 Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Wróć