Przejście do sekcji:

XXIX Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2006r.

Uchwała Nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r.w sprawie:Zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zławieś Wielka


Uchwała Nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXIX/225/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: Zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zławieś Mała
Uchwała Nr XXIX/225/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXIX/226/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: Zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Cichoradz
Uchwała Nr XXIX/226/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXIX/223/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rzęczkowie
Uchwała Nr XXIX/223/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
UCHWAŁA Nr XXIX/229/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006 roku Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/202/2005 Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXIX/229/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXIX/228/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gmin
Uchwała Nr XXIX/228/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXIX/222/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r.w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

Uchwała Nr XXIX/222/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XXIX/221/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie okręgów wyborczych
Uchwała Nr XXIX/221/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka
UCHWAŁA Nr XXIX)227)2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Uchwała Nr XXIX/227/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka