Przejście do sekcji:

Przetargi 2009

Przetarg Nieograniczony Nr ZP 34/47/09


Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
że w dniu 14.01.2010r. w Przetargu Nieograniczonym
Nr ZP 34/47/09 wybrano ofertę

Pytanie do przetargu ZP 34/47/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP 34/47/2009 na „na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 - 2014.

Przetarg nieograniczony NR ZP34/47/2009

Gmina Zawieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/47/2009
na „wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2014 ”

 

ZP 34/46/09 UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego Nr ZP 34/46/09 Na opracowanie koncepcji zabezpieczenia osiedla Nasza Dolina w miejscowości Czarnowo przed powodzią.

ZP 34/46/2009 odpowiedź na zapytanie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP 34/46/2009 na „na opracowanie koncepcji zabezpieczenia osiedla Nasza Dolina w miejscowości Czarnowo przed powodzią.

Przetarg nieograniczony ZP 34/46/2009

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego Nr ZP 34/46/2009 na opracowanie koncepcji zabezpieczenia osiedla Nasza Dolina w miejscowości Czarnowo przed powodzią.

Przetarg nieograniczony NR ZP34/46/2009

Gmina Zawieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/46/2009
na „opracowanie koncepcji zabezpieczenia osiedla Nasza Dolina w miejscowości Czarnowo przed powodzią”

 

ZP34/45/2009

Akceptując propozycję komisji przetargowej wybrałem ofertę Banku Spółdzielczego w Toruniu

ZP34/45/2009

Gmina Zawieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/45/2009
na „Udzielenie Kredytu Gminie Zawieś Wielka”

 

ZP 34/39/09 ogłoszenie

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
że w dniu 28.12.2009r. w Przetargu Nieograniczonym
Nr ZP 34/39/09 wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Budowlano Inżynieryjnego
SANMEL Sp.Zo.o

ZP 34/39/2009

związku z zadanym pytaniem do przetargu nieograniczonego nr ZP34/39/09 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporzysko, gm. Zławieś Wielka

W związku z zadanym pytaniem do rzetargu nieograniczonego nr ZP34/39/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP34/39/09 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporzysko, gm. Zławieś Wielka

 

Zławieś Wielka, 30-11-2009
ZP 34/39/2009
                                                                                            
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP34/39/09 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości toporzysko
 
            W związku z zadanym pytaniem:
Pytanie 1
W przedmiarze dotyczącym technologii poz. 18 wymieniona jest dmuchawa typ: GM7L- 80 Aerzen 2 kpl. Natomiast w poz. 40 dmuchawa typ: GM7L-80 Aerzen ilość 1 kpl. –prosimy o podanie właściwej ilości,
 
Pytanie 2
W przedmiarze dotyczącym technologii poz. 29 wymieniony jest ruszt HAFI T4 (24 szt. paneli) 1 kpl, natomiast w poz. 35 jest podany ruszt HAFI T3 (24 szt. paneli) 1 kpl – prosimy o podanie właściwego typu rusztu HAFI
Pytanie 3
W przedmiarze dotyczącym technologii poz. 39 wymieniona jest osłona dźwiękochłonna dmuchawy Aerzen typ GM 3 S-50 1 kpl – na podstawie informacji uzyskanych ze strony przedstawiciela firmy Aerzen wynika, że osłona taka jest niewłaściwa dla wspomnianej dmuchawy typu GM7L-80, do jakiej dmuchawy jest wspomniana osłona ( prosimy o podanie nr fabrycznego dmuchawy, dla której wymagana jest osłona typ GM 3 S-50? Czy w związku z tym dmuchawa typ GM7L-80 ma być w osłonie dźwiękochłonnej.
Pytanie 4
W przedmiarze dotyczącym technologii rozdz. 6 urządzenia podane są urządzenia, które zostały wspomniane we wcześniejszych pozycjach tego przedmiaru – czy należy rozumieć, że właściwą cenę urządzeń podaje się w rozdziale 6, natomiast we wcześniejszych pozycjach należy ująć jedynie montaż tych urządzeń
 
 
Pytanie 5
Czy zamawiający może udostępnić na swojej stronie internetowej dokumentację projektową istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z rysunkiem oraz specyfikację techniczną wykonania i odbiory robót
Odpowiedź:
Ad. 1 Należy przyjąć dmuchawę GM7L – 80 o mocy 7,5 kW – 1 kmp.
Ad. 2 Płyty napowietrzające typ T3 jak w pozycji 35 kosztorysu – Technologia
Ad. 3 Obudowa dźwiękochłonna do dmuchawy GM7L80
Ad. 4 Dział 6 kosztorysu to wykaz urządzeń z cenami zakupu, a wcześniejsze poz. dotyczą prac montażowych w/w urządzeń
Ad. 5 Dokumentacja projektowa istniejącej oczyszczalni ścieków do wglądu w Urzędzie Gminy codziennie od 8.00 do 14.00 pok. Nr 6
PYTANIE 1
Przedmiotem wyceny w postępowaniu jest m. in. komora napowietrzania wykonana w formie żelbetowego zbiornika o wymiarach 12x12x3,85 [m]. Prosimy o udostępnienie rysunków pokazujących wykonanie w/w zbiornika.
Ad. 1 Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej WWW.zlawies.pl, załączona  do SIWZ.
PYTANIE 2
W przedmiarze „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Toporzysku cz. Technologiczna” dwukrotnie przedmiotem wyceny jest żurawik słupowy obrotowy z nap. Ręcznym Biox ZK-350; w poz. Nr 36 i 39. Prosimy o skorygowanie tego błędu.  
Ad. 2
Należy przyjąć jedną sztukę.

 

drukuj ()

NR ZP34/39/2009

Gmina Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/39/2009 na rozbudowę oczyszczalni ścieków
w miejscowości Toporzysko

 

ZP34/34/2009 ogłoszenie wyników

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 03.11.2009r. w Przetargu Nieograniczonym ZP 34/34/09 wybrano ofertę:

ZP34/34/2009 W związku z zadanym pytaniem o wyjaśnienie:

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego ZP34/34/2009 na „Budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko, gm. Zławieś Wielka

ZP 34/34/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP34/34/09 na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko, gm. Zławieś Wielka

ZP34/34/2009

Dotyczy: przetargu Nieograniczonego NR ZP 34/34/2009 Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Pędzewo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko

ZP34/34/2009

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego ZP34/34/2009 na „Budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko, gm. Zławieś Wielka
W związku z zadanym pytaniem o wyjaśnienie:

ZP 34/34/2009

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego Nr ZP 34/34/2009 Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Pędzewo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko

Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/34/2009

Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka
Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/34/2009
na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko, Gmina Zławieś Wielka

 

ZP 34/1/2009 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 21.08.2009 r., w postępowaniu przetargowym „Zapytanie o cenę„ Nr ZP 34/1/2009 r., wybrano ofertę Toruńskiego Centrum „Caritas”

 

ZP 34/33/09 UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego Nr ZP 34/33/09 Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporzysko.

ZP34/33/2009 – zapytanie o cenę

Dotyczy przetargu nieograniczonego ZP 34/33/2009 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporzysko

Przetarg nieograniczony NR ZP34/33/2009

Gmina Zławieś Wielka ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/33/2009 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporzysko

 

Przetarg Nieograniczony Nr ZP 34/28/09

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 20.07.2009r. w Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/28/09 wybrano ofertę Rollstick Toruń Spółka Zo.o.

 

Przetarg Nieograniczony Nr ZP 34/27/09

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 20.07.2009r. w Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/27/09 wybrano ofertę Zakładu Geologiczno – Wiertniczego Wod- Kan KEMPEX

 

Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/20/09

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
że w dniu 06.07.2009r. w Przetargu Nieograniczonym
Nr ZP 34/20/09 wybrano ofertę
Spółki Budowlano – Usługowej BUDEX Lutomirski i wspólnicy, 87-600 Lipno, ul. Budowlana 3
na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Łążyn

 

Przetarg Nieograniczony Nr ZP 34/18/09

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, Że w dniu 17.06.2009r. w Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/18/09 wybrano ofertę Zakładu Instalacyjnego PAKTOL

 

Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/16/2009

URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKEIJ INFORMUJE ,
że w dniu 17.06 2009 r. w przetargu nieograniczonym Nr ZP 34/16/ 2009 wybrano ofertę Firmy Porządkowo-Remontowej KOMPLEX

 

Przetarg Nieograniczony NR ZP34/28/2009

Gmina Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/28/2009 na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w
miejscowości Stary Toruń i Toporzysko

 

Zławieś Wielka, 16-04-2009r.
 
 
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
Że w dniu 15.06.2009r. w Przetargu Nieograniczonym
Nr ZP 34/17/09 wybrano ofertę
ROLLSTICK Toruń Sp. zo.o., ul. Wschodnia 34
Na wykonanie, sieci wodno - kanalziacyjnej  w ramach budowy kompleksu
"Moje Boisko - Orlik 2012"
za kwotę 59 861,13 zł  z VAT
W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę.
Za kryterium cena w/w firma otrzymała 100,00pkt.
 
Informuję, że w przetargu ofert złożyła firma:
  1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CELMAR” Sp.j., 87-100 Toruń, ul. Kameliowa 1, która za kryterium cena otrzymała 90,34 pkt.

 

drukuj ()


 

Ogłoszenie Przetarg Nieograniczony Nr ZP 34/15/09

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 15.06.2009r. w Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/15/09 wybrano ofertę Przedsiebiorstwo Usługowe "GYDRO-EKO" 89-600 Chojnice, ul. G. Zapolskiej 18 Na wykonanie, boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012".

 

Przetargu Nieograniczonego Nr ZP/34/14/09

UNIEWAŻNIAM Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/14/2009 na budowę chodnika w miejscowości Rozgarty – Przysiek.

 

Pytanie do Ptrzetargu ZP 34/27/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP34/27/09 na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czarne Błoto

Przetarg nieograniczony NR ZP34/27/2009

Gmina Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/27/2009 na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w
miejscowości Czarne Błoto

 

Przetarg Nieograniczony NR ZP34/20/2009
Gmina Zławieś Wielka ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/20/2009
na budowę Sali gimnastycznej w miejscowości Łążyn

ZP 34/18/2009 - zapytanie

Zławieś Wielka, 01.06.2009r.

ZP 34/18/2009
                            

    Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP 34/18/2009 na wykonanie przyłącza  i oświetlenia boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”.

    W związku z zadanym pytaniem:
1.    W kosztorysie brak kosztów geodezyjnych

Odpowiedź:
•    Cena ma zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

2.    Proszę o wyjaśnienie ilości opraw – dokumentacja wykazuje 28 szt. a przedmiar podaje 20 szt.

Odpowiedź:
•    Roboty będą wykonywane na podstawie projektu budowlanego w związku z tym należy ująć w cenie wszystkie materiały i koszty  celem prawidłowego wykonania zamówienia.
 

drukuj (ZP 34/18/2009 - zapytanie)

Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/18/2009
Gminy Zławieś Wielka Ogłasza Przetarg Nieograniczony
Nr ZP34/18/2009 Na wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia boisk w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012

Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/17/2009
Ogłasza Przetarg Nieograniczony
Nr ZP34/17/2009
Na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wod - kan
w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012

ZP 34/16/2009
Zapytanie do przetargu nieograniczonego nr ZP34/16/09 na remont malarski pomieszczeń lekcyjnych i socjalno – administracyjnych Zespołu Szkół w Górsku
Przetarg Nieograniczony NR ZP34/16/2009
GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA Na remont malarski pomieszczeń lekcyjnych i socjalno-administracyjnych Zespołu Szkół w Górsku.

Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/15/2009
Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka Ogłasza Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/15/2009 Na wykonanie Boisk Sportowych
w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012

przetarg nieograniczony NR ZP34/14/2009
Na budowę chodnika
w miejscowości Rozgarty - Przysiek

Przetarg Nieograniczony ZP 34/7/09
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, Że w dniu 16.04.2009r. w Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/7/09 wybrano ofertę Rollstick Toruń, Sp. Zo.o.

Przetarg Nieograniczony Nr ZP 34/12/09
Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego Nr ZP 34/12/09 Na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boiska – Orlik 2012”.
ZP 34/12/2009
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”
ZP34/12/2009
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”
ZP 34/12/2009
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Zławieś Wielka, 20-04-2009
ZP 34/12/2009
zapytanie do ZP 34/12/2009
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Modyfikacja SIWZ ZP 34/12/2009
Dotyczy przetargu nieograniczonego na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” Nr ZP 34/12/2009

drukuj ()

ZP34/12/2009
Gminy Zławieś Wielka Ogłasza Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/12/2009 Na wykonanie Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012

ZP34/7/2009
Dotyczy: Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko – Zławieś Wielka nr ZP34/7/2009

 

Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/7/2009
Gmina Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/7/2009
na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko - Zławieś Wielka


Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/4/09
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
Że w dniu 05.03.2009r. w Przetargu Nieograniczonym
Nr ZP 34/4/09 wybrano ofertę
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

NR ZP34/5/2009
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
INFORMUJE
w przetargu nieograniczonym NR ZP34/5/2009
w dniu 26-02-2009 wybrano ofertę
MINERAŁ Sp. Z o.o.

NR ZP34/3/2009
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
INFORMUJE
w przetargu nieograniczonym NR ZP34/3/2009
w dniu 26-02-2009 wybrano ofertę
Produkcja Handel Usługi Mar – Pol Jacek Marcinkowski

I N F O R M A C J A
Dotyczy Przetargu Nieograniczonego nr ZP34/3/2009 na dostawę tłucznia wapiennego w ilości 6000 ton

ZP 34/5/2009
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP 34/5/2009 na dostawę kamienia granitowego.

W związku z zadanym pytaniem:
ZP 34/5/2009
DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR ZP 34/5/2009 NA DOSTAWĘ KAMIENIA GRANITOWEGO.
ZP 34/5/2009
Gmina Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP 34/5/2009

ZP34/4 /2009
Gmina Zławieś Wielka OGŁASZA Przetarg Nieograniczony ZP34/4 /2009

ZP 34/3/2009

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR ZP 34/3/2009 NA DOSTAWĘ TŁUCZNIA WAPIENNEGO.
ZP 34/3/2009
Gmina Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP 34/3/2009

Przetarg Nieograniczony Nr ZP/34/35/2008
Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 23.12.2008r.
w Przetargu Nieograniczonym Nr ZP/34/35/2008
wybrano ofertę banku Spółdzielczego
w Toruniu, ul. Lelewela 33
na udzielenie kredytu Gminie Zławieś Wielka

ZP 34/35/2008
Gmina Zawieś Wielka ul. Hahdlowa 7 87 – 134 Zławieś Wielka woj. kujawsko-pomorskie tel. (056) 687-09-13 fax (056) 678-09-13 Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/35/2008 na „Udzielenie Kredytu Gminie Zawieś Wielka”

 

Przetarg nieograniczony Nr ZP34/30/08
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 24.11.2008r. w Przetargu Nieograniczonym Nr ZP 34/30/08 wybrano ofertę
Zakładu Usługowo – Handlowego, Inż. Z. Dylewski...
Przetarg nieograniczony NR ZP34/30/2008
Gmina Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/30/2008 na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty
Wójt GMINY w ZŁEJWSI WIELKIEJ o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony
Wójt GMINY w ZŁEJWSI WIELKIEJ o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Zławieś Wielka-
Przetarg Nieograniczony Nr ZP34/23/2008
Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego Nr ZP34/23/2008 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Górsk
Przetarg Nieograniczony nr ZP34/23/2008
Sprostowanie
Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego nr ZP34/23/2008 – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Górsk.
Przetargu Nieograniczonym Nr ZP34/21/08
Urząd Gminy Zławieś Wielka informuje,
że w dniu 04.09.2008r. w Przetargu Nieograniczonym
Nr ZP34/21/08 wybrano ofertę firmy ELEKTRO-TECH
Instalacje S.C
Przetarg Nieograniczony NR ZP34/23/2008
Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka woj. kujawsko-pomorskie Tel. (056) 678-09-13 Fax (056) 678-09-13 Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/23/2008 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Górsk
przetarg nieograniczony ZP34/1/2008
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 26 sierpnia 2008 roku, w postępowaniu przetargowym „Zapytanie o cenę”, Nr ZP 34 / 1 / 2008, wybrano ofertę Toruńskiego Centrum „Caritas”
Przetargu Nieograniczonym Nr ZP34/16/08
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
że w dniu 19.08.2008r w Przetargu Nieograniczonym
Nr ZP34/16/08 wybrano ofertę firmy Zakład Geologiczno Wiertniczy i Wod Kan KEMPEX ul. Wigury 4 87-330 Jabłonowo Pomorskie na wykonanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Czarne Błoto
Przetarg nieograniczony NR ZP34/21/2008
rząd Gminy ogłasza przetarg nieograniczony NrZP34/21/2008 na wykonanie oświetlenia ulicy Rajskiej i przyległych w miejscowości Czarne Błoto
Przetarg nieograniczony ZP34/19/2008
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 28.07.2008r w przetargu nieograniczonym Nr. ZP34/19/2008 wybrano ofertę firmy ROLLSTICK –Toruń sp. z o.o. ul. Wschodnia 34
przetarg nieograniczony NR ZP34/16/2008
Gmina Zławieś Wielka
Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/16/2008
na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto

Przetarg Nieograniczony NR ZP34/19/2008
Urząd Gminy Zławieś Wielka Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/19/2008 na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko

Przetarg nieograniczony ZP 34/13/2008
Urząd Gminy Zławieś Wielka
działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo o zamówieniach publicznych unieważnia przetarg nieograniczony Nr ZP 34/13/2008...
ZP34/12/08
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 29.05.2008r W przetargu nieograniczonym Nr.ZP34/12/08 Wybrano ofertę Firmy Remontowo-Budowlanej ,,MAŁY”
dotyczy ZP/34/12/2008
Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego nr ZP/34/12/2008 wykonanie docieplenia ścian budynku Zespołu Szkół w miejscowości Rzęczkowo.
ZP34/13/2008
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego NR ZP34/13/2008 na dostawy dmuchawy powietrza dla oczyszczalni ścieków Toporzysko
Postępowanie ,,Zapytanie o cenę” ZP34/10/2008
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
że w dniu 25.04.2008 w Postępowaniu ,,Zapytanie o cenę” Nr. ZP34/10/2008 wybrano ofertę
Biura Geodezji i Terenów Rolnych
specyfikacja na docieplenie Rzęczkowo
Przetarg Nieograniczony NR ZP34/12/2008
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
woj. Kujawsko-pomorskie
Tel (056)678-09-13
Fax (056)678-09-13
Ogłasza przetarg Nieograniczony NR ZP34/12/2008
specyfikacja do przetargu nieograniczonego ZP34/13/2008
Przetarg Nieograniczony ZP34/13 /2008
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
OGŁASZA Przetarg Nieograniczony ZP34/13 /2008
Na dostawę dmuchawy powietrza dla oczyszczalni ścieków - Toporzyszko

ZP34/9/2008
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
że w dniu 31.03.2008 w Postępowaniu ,,Zapytanie o cenę” Nr. ZP34/9/2008 wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego ,,ELL-BET” S.C ,Młyniec Pierwszy 35A, 87-162 Lubicz
Przetarg nieograniczony Nr. ZP34/7/2008
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 27.03.2008r. w Przetargu nieograniczonym Nr. ZP34/7/2008 wybrano ofertę firmy
Przedsiębiorstwo Robót drogowych
sp. zoo. 87-600 Lipno
ZP34/6/2008 wybrano ofertę firmy Produkcja- Handel- Usługi ,, MAR-POL
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje,
że w dniu 11.03.2008 w postępowaniu przetargowym zapytanie o cenę Nr. ZP34/6/2008 wybrano ofertę firmy Produkcja- Handel- Usługi ,, MAR-POL
ZP34/3/2008 informacja o wyborze
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 10.03.2008 w postępowaniu przetargowym zapytanie o cenę Nr. ZP34/3/2008 wybrano ofertę Gminnej Spółki Wodnej w Złejwsi Wielkiej
Specyfikacja do przetargu ZP34/7/2008
Przetarg nieogranicziny ZP34/7/2008
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
OGŁASZA Przetarg Nieograniczony
Na wykonanie utwardzenia masą bitumiczną dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka
O powierzchni 31360 m2 ZP34/7 /2008
Przetarg nieograniczony nr ZP34/33/2007
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZP34/33/2007 na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Górsku oraz w Złejwsi Wielkiej.
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP.34/32/2007
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR ZP.34/32/2007 NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA WSI RZĘCZKOWO, SKŁUDZEWO, ZŁAWIEŚ MAŁA, GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA
Pytanie do Przetargu Nieograniczonego ZP34/32/2007
1. Czy na terenie objętym opracowaniem występują cieky wodne (rzeki, rowy) bądź tory kolejowe PKP.S.A.?
2. Jaka jest liczba przyłączy kanalizacyjnych?
3. Czy Gmina przekaże wykonawcy w/w zamówienia wypisy z rejestru gruntów?
4. Ile czasu trwa uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego?
5. Czy Gmina przewiduje częściowe fakturowanie w trakcie wykonania zadania?
ZP 34/33/2007 Dowóz uczniów autobusem do zespołu Szkół Górsk i Zławieś Wielka
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
woj. Kujawsko-pomorskie
Tel (056)678-09-13

Nr sprawy ZP 34/30/2007
„Zapytanie o cenę” , Nr ZP 34/30/07