Przejście do sekcji:

archiwum

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu222.Zakres przedmiotowy wnioskuDezycja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami  miejscowości Pędzewo 3.Znak sprawyPR 7624-30-4/06/074.Data złożenia25-10-20065.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Urzad Gminy Zławieś Wielka6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuprojekt zagospodarowania terenu 1:10007.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  pokój nr 9,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) PR 7624-23-4/06/07 z dnia 23-02-2007r..10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania   informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy-12.Uwagi brak

Wróć