Przejście do sekcji:

archiwum

Zabezpieczenie Górnej Niziny Toruńskiej przed wielkimi wodami rzeki Wisły poprzez zamknięcie kanału Górnego.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu182.Zakres przedmiotowy wnioskuZabezpieczenie Górnej Niziny Toruńskiej przed wielkimi wodami rzeki Wisły poprzez zamknięcie kanału Górnegi w regionie mostu drogowego w czarnowie na drodze krajowej nr 80 Toruń - Bydgoszcz3.Znak sprawyPR 7624-14/20064.Data złożenia13-04-20065.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuMapa w skali 1:5000informacje o przedsięwzięciu zgodna z art. 49 ust. 37.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  pokój nr 6,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) PR 7624-14-4/2006 z dnia 30-08-2006r..10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania               informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcyraport o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamkniecia Kanału Górnego Niziny Toruńskiej12.Uwagi brak

drukuj (Zabezpieczenie Górnej Niziny Toruńskiej przed wielkimi wodami rzeki Wisły poprzez zamknięcie kanału Górnego.)

  • data: 2006-08-30

Wróć