Przejście do sekcji:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączmi - Zławieś Wielka II.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu42.Zakres przedmiotowy wnioskuBudowa sieci wodociągowej  przyłączami - Zławieś Wielka II3.Znak sprawyPR 7624-5-4/20064.Data złożenia24.10.2005r.5.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Józef Janowski, ul. Długa 51/4 87-100 Toruń6.Wyszczególnienie załączników do wnioskumapka sytuacyjno-wysokosciowa 7.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej pokój nr 6,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 26.05.2006r.10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 12.Uwagi 

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z przyłączmi - Zławieś Wielka II.)

  • data: 2006-04-23

Wróć