Przejście do sekcji:

XXVII Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2006 r.

Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka z XXVII Sesji
z dnia 22 lutego 2006 roku:
  • Uchwała Nr XXVII/208/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Zławieś Wielka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”.


  1. Uchwała Nr XXVII/209/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli.


  1. Uchwała Nr XXVII/210/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Toruń.


  1. Uchwała Nr XXVII/211/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka.


  1. Uchwała Nr XXVII/212/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka dla budowy ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Pędzewo.


  1. Uchwała Nr XXVII/212/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka.