Przejście do sekcji:

XXIV Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2005 r.

Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka z XXIV Sesji
z dnia 30 listopada 2005 roku:  1. Uchwała Nr XXIV/194/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


  1. Uchwała Nr XXIV/195/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.


  1. Uchwała Nr XXIV/196/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu jej poboru.


  1. Uchwała Nr XXIV/197/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


  1. Uchwała Nr XXIV/198/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów.


  1. Uchwała Nr XXIV/199/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


  1. Uchwała Nr XXIV/200/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XI/97/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zławieś Wielka na lata 2004 – 2013.


  1. Uchwała Nr XXIV/201/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi głównej na terenie Gminy Zławieś Wielka w zakresie kontynuacji trasy średnicowej Torunia oraz jej połączenia z drogą krajową nr 80.