Przejście do sekcji:

XIX Sesja Rady Gminy - 23 marca 2005 r.

Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka z XIX Sesji
z dnia 23 marca 2005 roku:  1. Uchwała Nr  XIX/167/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/141/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w uchwale    Nr XVI/185/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 04.10.2001r. w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarnowo – tereny osiedleńcze.


  1. Uchwała Nr XIX/168/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, w zakresie terenów osiedleńczych w miejscowości Czarnowo.


  1. Uchwała Nr XIX/169/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


  1. Uchwała Nr XIX/170/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


  1. Uchwała Nr XIX/171/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


  1. Uchwała Nr XIX/172/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Toruń w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


  1. Uchwała Nr XIX/173/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: Zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Zławieś Wielka.