Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Gminy Zławieś Wielka

 

WSTĘP


N

a tej stronie pragniemy Państwu przedstawić tematykę planowania przestrzennego na szczeblu gminnym.

N

a poszczególnych podstronach zamieściliśmy dane o najważniejszych dokumentach funkcjonujących w planowaniu, taki jak: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto publikujemy także teksty i rysunki obowiązujących planów miejscowych.

W

szelkich informacji na temat planowania przestrzennego w naszej Gminie można uzyskać w siedzibie Urzędu w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka – parter, pokój nr 6, tel. (056) 678-09-13, 678-04-23, 678-09-82.


Podstawa prawna:

Z

asady planowania przestrzennego regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..