Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiejul. Handlowa 7I piętro, pokój nr 15

tel. (056) 678-09-13 wew. 51, fax (056) 678-02-08

 Kierownik USC - Katarzyna Cimoch

 godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00

 

Urząd prowadzi sprawy wynikające w szczególności z przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz.    z późn. zm.).

Urząd Stanu Cywilnego w Złejwsi Wielkiej, zgodnie z właściwością miejscową, rejestruje zdarzenia z zakresu stanu cywilnego z terenu gminy Zławieś Wielka.

 

Załatwianie podstawowych spraw w USC:

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka.
2. Zgłoszenie zgonu.
3. Zawarcie małżeństwa.
4. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
5. Uzyskanie odpisu aktu cywilnego lub zaświadczenia.
6. Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja, umiejscowienie).
7. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
8. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.Zbiorcze zestawienie podstawowych opłat pobieranych przez
urzędy stanu cywilnego: