Przejście do sekcji:

Referat Finansów

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej i odsetek. Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych, ha przeliczeniowych oraz przeciętnym dochodzie z gospodarstwa rolnego.wniosek.Referat Finansowy - pokój nr 12 (parter).

Wymagane dokumenty Termin składaniaMiejsce załatwienia sprawy

Informacja w zależności od rodzaju podatku zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Złewsi Wielkiej:

  • podatek od nieruchomości - wzór IN-1,
  • podatek rolny - wzór IR-1,
  • podatek leśny - wzór IL-1.


W ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycia, dzierżawy, użytkowanie lub zbycie) od dnia zaistnienia zdarzenia (zakończenia budowy, rozpoczęcia użytkowania, zburzenie itp.).Referat Finansów - pokój nr 12 (parter).

Wymagane dokumenty Miejsce załatwienia sprawy

- wniosek (opis aktualnej sytuacji finansowo-rodzinnej podatnika).

W przypadku wniosku składanego przez podatnika będącego przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

- Referat Finansowy - pokój nr 12 (parter).Wymagane dokumentyMiejsce załatwienia sprawy

drukuj ()

Wróć