Przejście do sekcji:

Herb i flaga


Herb i flaga Gminy
 

Uchwałą Nr XX/231/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 roku Rada Gminy ustanowiła wzory herbu, flagi i pieczęci gminy Zławieś Wielka.

  • -


Herb gminy nawiązuje do herbu Torunia, do którego przez ok. 400 lat należała znaczna część terytorium gminy. Tarczę z murem miejskim w ręku anioła w herbie toruńskim zastąpiono snopkiem zboża, symbolizującym rolniczy charakter gminy.

Flaga gminy składa się z dwóch jednakowej szerokości pionowych słupów: białego i czerwonego, pośrodku słupa białego nałożony jest herb gminy.