Przejście do sekcji:

O Gminie

Warunki klimatyczne

           W regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego (1948) obszar gminy znajduje się w dzielnicy bydgoskiej. Charakteryzują ją: opady o wielkości średnio 550 mm, ponad 100 dni z przymrozkami, czas zalegania pokrywy śnieżnej to 40-60 dni, okres wegetacji trwający od ok. 210 do 215 dni. Przeważają wiatry z kierunków: zachodniego i południowo-zachodniego (ponad 40% częstości). Znaczny jest udział (ponad 10%) wiatrów wschodnich, przypadających głównie na miesiące zimowe. Najrzadziej występują wiatry z kierunków: południowego, północnego i północno-wschodniego. Z wiatrami z sektora zachodniego wiąże się napływ powietrza pochodzenia atlantyckiego, zawsze wilgotnego, w zimie ciepłego i powodującego odwilże, a w lecie chłodnego. Tym masom towarzyszy pochmurna pogoda, opady deszczu lub mżawki oraz często mgły. Termiczne pory roku trwają średnio: lato (średnia dobowa temperatura powietrza powyżej 15ºC) trwa przez ok. 90 dni, jesień (temperatura średnia dobowa pomiędzy 15 a 5ºC) około 60 dni, zima (średnia dobowa temperatura powietrza poniżej 0ºC) przez około 91 dni, a wiosna (temperatura średnia dobowa pomiędzy 5 a 15ºC ) średnio 60 dni. Przedzimie, jak i przedwiośnie trwają około miesiąca.