Przejście do sekcji:

Aktualności

 • Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

  12.07.2024

  Nie tylko osoby ubezpieczone mają prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu   zatrudnienia.    Takie   prawo   ma   również żołnierz, który   po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stanie się niezdolny do pracy, o ile spełnia określone warunki.

 • Bezpieczna wizyta w ZUS przez internet

  11.07.2024

  Klienci, którzy chcą szybko i sprawnie skontaktować się z ZUS-em mogą skorzystać z e-wizyty. Dzięki niej bez wychodzenia z domu załatwią większość spraw w urzędzie.  

 • Oświadczenie Wykonawcy robót drogowych

  10.07.2024

  Gmina Zławieś Wielka podaje do publicznej informacji - oświadczenie Wykonawcy robót drogowych dotyczących zadań

 • 773 tys. emerytów i rencistów korzysta z mLegitymacji

  10.07.2024
  Już prawie 773 tys. emerytów i rencistów pobrało mLegitymację ZUS.
  Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie
  dzięki aplikacji mObywatel.
 • Konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy - 2024

  10.07.2024

  Jak co roku, również w tym roku zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy

 • ZUS: Świadczenia honorowe dla 100 latków – w kujawsko-pomorskim pobiera je 220 osób

  10.07.2024

  Po ukończeniu 100 lat seniorzy otrzymują specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Na Kujawach i Pomorzu dodatkowe pieniądze z ZUS-u otrzymuje 220 osób. Najstarsza z nich ma 109 lat i mieszka w Toruniu.

 • Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi

  10.07.2024

  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi (dostępne na stronie internetowej www.zakolewisly.pl), życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

  Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

  Termin naboru

  Wnioski należy składać w terminie 13 czerwca do 13 lipca 2024 r.

  Jak  złożyć wniosek?
  Wnioski składane są wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

  Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

  Termin realizacji projektów

  Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września  2024 a 31 grudnia 2024 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

  Dofinansowanie

  Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

  Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

  Kontakt w sprawie wniosków:

  Anna Pawlak koordynator programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 605-889-578, adres mailowy : a.pawlak@zakolewisly.pl

  Patrycja Łada Asystent Koordynatora programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 796-757-161, adres mailowy : p.lada@zakolewisly.pl.

  Cel programu

  1.      Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

  2.      W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

   

  wd31FQDJvs8dgVBZnNwCINnpbUcgVBYNANna2hEIbX4VAMnagSMQKldNBUCyduAIhMqnxzsAJHvy0BEIlbPhHgDJRgeOQMgGA9hgbDCADcYGA2CDscEANhgbDIANxgYD2GBsMAA2GBsMYIOxwQA2GGwwgA3mn9zgj7tPAUj26LkjEPoB6lWI9bdz0i4AAAAASUVORK5CYII=

   

   

 • W Rozgartach od poniedziałku 15 lipca 2024r. autobusy linii nr 131 kursować będą z pominięciem przystanków

  10.07.2024

  W związku z pracami drogowymi na ulicy Leśnej w Rozgartach od poniedziałku 15 lipca 2024r. autobusy linii nr 131 kursować będą z pominięciem przystanków: „Kwiatowa”, „Stara Szkoła”, „Leśna”, „Wróblowa”, „Błotka” i „Szkoła”. Autobusy od przystanku „Rozgarty nż.” pojadą Drogą Krajową nr 80 do ul. ks. Bronisława Markiewicza w Górsku (parking obok pomnika upamiętniającego porwanie ks. Popiełuszki).

 • Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu

  08.07.2024

  W związku z rozpoczęciem okresu letniego, zwierzęta gospodarskie i domowe narażone są na niekorzystne warunki pogodowe w postaci wysokich temperatur i upałów

Gmina

 • -

Gmina Zławieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie toruńskim, zajmując obszar 178 km². Umiejscowiona jest pomiędzy dwoma największymi ośrodkami województwa Toruniem i Bydgoszczą, w związku z czym wykazuje szereg cech zurbanizowanego obszaru podmiejskiego.

      W jej skład wchodzi 18 sołectw: Cegielnik, Cichoradz, Czarne Błoto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Pędzewo, Przysiek, Rozgarty, Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo, Stary Toruń, Toporzysko, Zarośle Cienkie, Zławieś Mała, Zławieś Wielka. Graniczy z gminami: Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łysomice, Wielka Nieszawka i Łubianka oraz miastami: Solec Kujawski, Toruń i Bydgoszcz. Od strony południowej i częściowo zachodniej jej naturalną granicą jest rzeka Wisła. Gmina rozciąga się wzdłuż prawego brzegu Wisły.

        Pod względem fizycznogeograficznym (według podziału Polski J. Kondrackiego, 1988 r.) obszar gminy leży na prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, w obszarze dwóch jednostek Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – Pojezierza Chełmińskiego i Kotliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, stanowiącej fragment obszaru chronionego krajobrazu tzw. obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej.

Bliskość wielkich miast sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego w miejscowościach najbliżej nich położonych. Mieszkańcy Torunia najczęściej decydują się na zamieszkanie w Rozgartach i Przysieku, zaś mieszkańcy Bydgoszczy najczęściej osiedlają się w Czarnowie.

Bogate krajobrazowo tereny zachęcają do organizowania na naszym terenie wypoczynku sobotnio - niedzielnego. Biegnie tędy szlak rowerowy, łączący Toruń z Bydgoszczą oraz w rejonie Przysieka i Barbarki przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.

Urząd

 • Urząd Gminy Zławieś Wielka

Urząd Gminy

w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka

przyjmowanie interesantów:

poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:00 do 15:15
we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:15
w piątki w godzinach od 7:00 do 14:00

e-mail: ug@zlawies.pl

Telefony do referatów

KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Projekty

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Tutaj znajdziecie Państwo wszelkie infromacje związane z dofinansowaniami dla mieszkańców i Gminy. W zakładce "Dofinansowania dla mieszkańców" zamieszczane są ogłoszenia o naborach wniosków i ich wynikach, natomiast zakładka "Dofinansowania dla Gminy" zawiera informacje o zrealizowanych projektach wspieranych środkami zewnętrznymi.

Pomoc społeczna

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o a zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Kultura i Oświata

 • Przedszkole Mali Odkrywcy

Na terenie Gminy Zławieś Wielka działają trzy instytucje kultury, które na co dzień zajmują się tworzeniem oferty różnego rodzaju zajęć dla dzieci i dorosłych. Dom Kultury w Górsku i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przedstawiają bogatą ofertę na spędzenie wolnego czasu.Przy ośrodkach tych działają sekcje wokalne, taneczne oraz zespoły śpiewacze. Zajęcia odbywające się na terenie gminy mają na celu wspomaganie rozwoju naszych mieszkańców. Wraz z Gminą Zławieś Wielka są organizatorami cyklicznych imprez takich jak Dożynki Gminne czy Sobótka, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych.

Prężnie działa i rozwija się również Biblioteka Gminna wraz z filiami w Górsku i Rzęczkowie, zapewniając naszym mieszkańcom dostęp nie tylko do klasyków literackich czy lektur szkolnych, ale również do nowości pojawiających się na rynku czytelnicznym.

Do najważniejszych zadań gminy należy prowadzenie szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego. Każdego roku przeprowadzane są inwestycje i modernizacje szkół i przedszkola gminnego, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki naszym najmłodszym mieszkańcom. Obecnie w gminie funkcjonuje 8 jednostek oświatowych: Gminne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku oraz Szkoły Podstawowe w Górsku, Łążynie, Przysieku, Rzęczkowie, Siemoniu i Złejwsi Wielkiej.

Sport i Rekreacja

 • Boisko w Szkole Podstawowej w Rzęczkowie

Jednym z wielu zadań własnych gminy jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, który jest nieodzownym elementem życia wielu mieszkańców. Uczy on wartości i umiejętności życiowych, pracy w zespole oraz szacunku i zasad fair play. Gmina Zławieś Wielka od wielu lat wspiera podejmowane inicjatywy sportowe poprzez dofinansowania klubów sportowych oraz organizację imprez sportowych. Do cyklicznych już imprez organizowanych przez Gminę należy Europejski Tydzień Sportu w ramach, którego odbywa się szereg rozgrywek oraz różnego rodzaju turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej.

Kontakt

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112

tel.: 56 674 13 11

fax.: 56 649 57 11

e-mail: ug@zlawies.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza /w11bvlm80l/SkrytkaESP

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
piątek 7:00-14:00
wtorek: 8:00-16:15
 
Inspektor Ochrony Danych
Robert Bagiński
tel.: 56 674 13 11
e-mail: iod@zlawies.pl